Święta

Piątek, V Tydzień Wielkiego Postu
Rok A, II
Dzień Powszedni

Wyszukiwanie

Licznik

Liczba wyświetleń:
2655460

Statystyki

web stats stat24

Sakramenty

Chrzest

    Podczas zgłaszania chrztu dziecka (co czyni jedno z rodziców) należy przedstawić: skrócony odpis aktu urodzenia dziecka z USC, dane osobowe rodziców dziecka oraz potwierdzenie zawarcia sakramentu małżeństwa, dane osobowe rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, wiek, miejsce zamieszkania).

    Rodzice chrzestni spoza naszej parafii muszą przedstawić zaświadczenie, iż są wierzącymi i praktykującymi katolikami. Zaświadczenie wydawane jest w parafii zamieszkania chrzestnych.

    W przypadku, gdy dziecko mające przyjąć chrzest nie należy do naszej parafii, dodatkowo wymagana jest zgoda na chrzest od proboszcza parafii rodzimej.


Ślub konkordatowy

Trzy miesiące przed planowanym ślubem narzeczeni zgłaszają się w kancelarii celem spisania protokołu przedślubnego.

Wymagane dokumenty: świadectwo chrztu św. wydane przez parafię chrztu (nie starsze niż 6 miesięcy od daty planowanego ślubu), świadectwo bierzmowania (gdy nie ma adnotacji na świadectwie chrztu św.), świadectwo religii (ostatnie z ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej), zaświadczenie ukończenia katechezy przedmałżeńskiej, zaświadczeni z poradni życia rodzinnego, zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa z USC w trzech egzemplarzach (nie starsze niż 3 miesiące od daty planowanego ślubu).

W przypadku, gdy obydwoje narzeczeni nie są naszymi parafianami, wymagana jest licencja na pobłogosławienie małżeństwaod ks.proboszcza parafii jednego z narzeczonych na ślub poza parafią rodzimą.

Pogrzeb

W pierwszej kolejności należy ustalić z zakładem pogrzebowym dzień i godzinę pochówku na cmentarzu.

Następnie z aktem zgonu osoby zmarłej (z USC), należy zgłosić się do kancelarii parafialnej celem: zapisu w parafialnej księdze zmarłych,ustalenia terminu i godziny Mszy św. pogrzebowej.