Duszpasterstwo Postakademickie PULS

 

PULSuje w nas chęć do działania i zarażania franciszkańską radością. Chcemy pogłębiać swoją wiarę, a także cieszyć się spotkaniami we wspólnocie.

 

GDZIE NAS ZNALEŹĆ?

Przy Placu Bernardyńskim, przy klasztorze franciszkanów. Wejście do salki przez klasztorną furtę - jest domofon. Następnie należy skierować się do drugich drzwi po lewej stronie.

 

KIEDY? 

Spotykamy się w każdy czwartek. Rozpoczynamy Mszą św. o godz. 18:00. Bezpośrednio po niej udajemy się do salki przy klasztorze na spotkanie formacyjne, które zaczynamy modlitwą nieszporami o godz. 19:15. Kończymy integracją w pobliskiej kawiarni. Rozpiskę najbliższych spotkań znajdziesz pod adresem:

 

http://www.puls.franciszkanie.net/kalendarium

 

       

 

NASZA FORMACJA obejmuje m.in.: 

• duchowość franciszkańską

• rozwój duchowy

• poszerzanie wiedzy o znaczeniu sakramentów i liturgii

• pogłębianie wiedzy o tekstach Pisma św.

• Lectio Divina

• przybliżanie sytuacji Kościoła na świecie

• spotkania dyskusyjne

• tematykę psychologiczną i rozwoju osobistego

 

OPRÓCZ SPOTKAŃ FORMACYJNYCH organizujemy wspólne wyjazdy, potańcówki, wyjścia na miasto, wypady i spotkania sportowe - i wiele  innych wydarzeń, bo jesteśmy otwarci na wszelkie ciekawe inicjatywy.

 

 

https://www.facebook.com/duszpasterstwopostakademickie.puls

 

https://www.instagram.com/dpa_puls/

 

 

Logowanie