Liturgiczna Służba Ołtarza

 

Służba Ołtarza pomaga celebransowi w sprawowaniu liturgii. Dzięki wykonywanej służbie przy ołtarzu ministranci podkreślają piękno nabożeństw i umożliwiają wiernym lepsze ich przeżycie.

 

Pomimo faku, że Liturgiczna Służba Ołtarza jest jedną z mniej licznych grup duszpasterskich w naszej parafii, to jednak od ponad dekady nieprzerwanie pełni posługę na mszach niedzielnych
i wszystkich uroczystościach.

Logowanie